in

Huypinky Collection (1) 🍄 (Videos)Bồ tèo thấy bài đăng này thế nào!?

35 Bình luận

  1. Cá nhân tui thấy thì những thước phim trên không đủ hấp dẫn do góc quay thiếu sáng tạo và chưa có sự đột phá.. Song sau đó thì tôi cần thêm sự toả sáng cũng như focus nhiều hơn vào nhân vật nữa chữ không phải là khứa đô vật mỹ kia.
    Peace!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *