in

Lâm Thị Tú Hòa Collection (1) 😲 (Photos)

Bồ tèo thấy bài đăng này thế nào!?

13 Bình luận

  1. Em này hay nói đạo lý trên IG lắm :)))) ra cái vẻ thông thạo hiểu biết chuyện đời mà lắm lúc phát ngôn đần độn bỏ xừ. Tóm lại là dáng ngon nhưng não như đầu vú của em vậy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *