in

Xinxin Collection (1) 😈 (Video)


Bồ tèo thấy bài đăng này thế nào!?

54 Bình luận

    • ra dc thì bố cũng tôn m làm thánh. XinXin là dịch từ Hán tự ra, mà có hàng chục chữ Hán tự có cách đọc tương tự chỉ khác mặt chữ. Lên Twitter search 歆酱 nhé. Acc nó bị ban rồi chỉ còn cái gì sót lại dc thì hóng tạm vậy đi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *