in

Yooah Collection (1) 🎈 (Photos & Videos)

Yooah Collection (Photos) 👇


Yooah Collection (Videos) 🤙Bồ tèo thấy bài đăng này thế nào!?

45 Bình luận

  1. Sắc dục là xiềng xích của đời này, chúng ta say đắm, không thể tự cứu. Sắc dục là bệnh nặng nhất của đời này, chúng ta khốn khổ, đến chết chẳng khỏi. Sắc dục là tai họa của đời này, chúng ta gặp phải, lâm nguy khó tránh , nữ sắc suy cho cùng cũng chỉ là da với thịt, máu mủ tanh hôi.
    Cái bẫy luân hồi đau khổ vô lượng kiếp, sa chân vào lục dục biết bao giờ mới thoát khỏi? Đừng vì thế mà sinh lòng lưu luyến.

    • Tôi không biết các ông thế nào chứ tôi 17cm, nhét vào lỗ nyc tôi còn thừa 1 khoảng,chơi thì đk 45 phút mà nó k thích, cái quan trọng là kĩ năng thôi ông à, lúc sau lên mạng học đk mấy bài dạo đầu với kĩ thuật chịch thì nyc tôi sướng lần nào cũng lên đỉnh giật giật người

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *